Najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia na Slovensku sú PM častice