Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu lítium-iónových batérií pre elektromobily