Podpora využívania zemného plynu

Správy o negatívnom vplyve CO2 na zmenu klímy sa čoraz častejšie dávajú do súvislosti aj s využívaním biomasy, ktorá je pokladaná za obnoviteľný energetický zdroj. Jej spaľovanie sa podpisuje aj pod únik CO, a čo je ešte nebezpečnejšie, je zdrojom emisií jemného rakovinotvorného prachu, a s tým súvisiacimi emisiami benz(a)pyrenu [B(a)P]. Na druhej strane je zemný plyn, ktorý je zaradený medzi špinavé fosílne palivá napriek tomu, že má najnižšiu uhlíkovú stopu, a má preto schopnosť ruka v ruke v obnoviteľnými energetickými zdrojmi dekarbonizovať planétu.

Ekologický prínos ťahačov na LNG pohon

Náhrada uhlia a znižovanie emisií CO2

Štúdia nízkouhlíkovej ekonomiky SR

Zemný plyn v Nemecku má budúcnosť

Budúcnosť CNG v doprave

Vodík so zemným plynom a ekológia

Zemný plyn ako palivo sa oplatí

Pevné palivá ako problémový zdroj energie

Hodnota za peniaze

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu lítium-iónových batérií pre elektromobily

Projekt fueLCNG

Nové nezávislé štúdie sa zhodujú: CNG efektívne rieši emisie v doprave

Najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia na Slovensku sú PM častice

Dřevní hmota nahrazuje uhlí. Schyluje sa k dalšímu zelenému průšvihu?

Lze v ČR vyřešit dva hlavní problémy, ušetřit a přitom vyčistit ovzduší?

Vliv využití biomasy na zdravotní stav populace

Kvalita ovzdušia v našich mestách - tichý zabijak?

Efektívne vykurovanie zemným plynom