O tom, že zemný plyn ešte nepovedal posledné slovo, svedčia nielen najnovšie analýzy plynárenských expertov, ale aj energetické ciele v Nemecku, kde má kombinovaná výroba elektriny a tepla ešte stále významné slovo. Júnové vydanie Slovgasu ponúka aj zaujímavý pohľad na riešenie podchodu rieky Moravy pri ukladaní plynovodného potrubia medzi Slovenskom a Rakúskom.