Februárové číslo Slovgasu sa venuje otázkam úlohy zemného plynu v energetike. Porovnáva ho nielen s ostatnými fosílnymi palivami, ale aj s biomasou, ktorá sa zaraďuje medzi obnoviteľné energetické zdroje. A práve pevné palivá sa ukazujú vo vzťahu k životnému prostrediu ako problémový zdroje energie.