2018

1

Februárové číslo Slovgasu sa venuje otázkam úlohy zemného plynu v energetike. Porovnáva ho nielen s ostatnými fosílnymi palivami, ale aj s biomasou, ktorá sa zaraďuje medzi obnoviteľné energetické zdroje. A práve pevné palivá sa ukazujú vo vzťahu k životnému prostrediu ako problémový zdroje energie.

2

Rozhovor s novým generálnym riaditeľom SPP Jánom Valkom, príklady efektívneho využitia zemného plynu pri výrobe tepla, ale aj v osobnej doprave, hľadanie odpovede na otázku, či pridávanie vodíka do zemného plynu môže znížiť ekologickú záťaž, to sú len niektoré z informácií, ktoré sú obsahom aprílového vydania Slovgasu.

3

O tom, že zemný plyn ešte nepovedal posledné slovo, svedčia nielen najnovšie analýzy plynárenských expertov, ale aj energetické ciele v Nemecku, kde má kombinovaná výroba elektriny a tepla ešte stále významné slovo. Júnové vydanie Slovgasu ponúka aj zaujímavý pohľad na riešenie podchodu rieky Moravy pri ukladaní plynovodného potrubia medzi Slovenskom a Rakúskom.

4

Letné číslo Slovgasu a už tradične venuje spoločnosti NAFTA a.s., ktorá je najväčším prevádzkovateľom zásobníkov zemného plynu na Slovensku a patrí k najvýznamnejším aj v rámci Európy. Do jej portfólia však patrí aj prieskum a ťažba uhľovodíkov, ktoré majú už 105-ročnú históriu. A práve dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti využíva NAFTA aj pri prieniku na zahraničné trhy. Júnová Svetová plynárenská konferencia vo Washingtone zanechala v jej účastníkoch silné dojmy. Slovenské plynárenstvo písala na tomto podujatí opäť úspešný príbeh. Atmosféru svetového stretnutia približujú jeho priami účastníci aj aktéri zo Slovenska.

5

Vrcholovým cieľom všetkých krajín by malo byť zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov. Zvýšenie podielu OZE v energetickom mixe je však iba jeden z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. Nie je jediným riešením a v porovnaní s ostatnými nástrojmi nemusí byť ani tým najefektívnejším. Z tohto dôvodu by sa zvyšovanie podielu OZE nemalo vnímať ako hlavný cieľ, ale iba ako doplnkový. Táto téma rezonuje nielen v článkoch, ale bola aj ťažiskom Jesennej konferencie SPNZ, o ktorej informuje októbrové vydanie Slovgasu.

6

Nové cesty pre zemný plyn rezonujú v decembrovom vydaní Slovgasu. Čitatelia však nájdu aj obsiahlu informáciu z tradičnej Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave, ale aj aktuálne údaje o podzemných zásobníkoch zemného plynu vo svete. Prvá časť analýzy poskytuje pohľad na alternatívne pohony a infraštruktúru pre motorové vozidlá.