Trh s plynom na Slovensku, ktorý zaujal aj zahraničných účastníkov, pohľad odborníkov na stav životného prostredia v Českej republike, ale aj varovné hlasy upozorňujúce na to, že obnoviteľné energetické zdroje nie sú bezemisné, ako sa často prezentujú, to sú len niektoré témy tvoriace obsah júnového vydania Slovgasu.