Decembrové vydanie časopisu Slovgas sa nesie v znamení medzinárodnej prepravy zemného plynu. Slovensko je významným európskym prepravcom tohto média a prevádzkovateľ prepravnej sústavy spoločnosť Eustream má viacero projektov, ktorých cieľom je priniesť okrem vyššej bezpečnosti dodávok aj nové možnosti obchodovania so zemným plynom.