2017

1

2

Eurogas v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) pripravil medzinárodnú konferenciu, na ktorej účastníci hľadali odpoveď na otázku, či môže zemný plyn podporiť transformáciu energetiky vo strednej a východnej Európe. Najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku SPP prichádza s novinkou Smart Home. Tieto i ďalšie informácie ponúka aprílové vydanie časopisu Slovgas.

3

Trh s plynom na Slovensku, ktorý zaujal aj zahraničných účastníkov, pohľad odborníkov na stav životného prostredia v Českej republike, ale aj varovné hlasy upozorňujúce na to, že obnoviteľné energetické zdroje nie sú bezemisné, ako sa často prezentujú, to sú len niektoré témy tvoriace obsah júnového vydania Slovgasu.

4

V augustovom vydaní Slovgasu dominujú témy, ktorými žije spoločnosť NAFTA, jeden z európskych lídrov na trhu so skladovacími kapacitami. Obsahom sú aj informácie o výsledkoch najnovších štúdií renomovaných inštitúcií, ktoré sa zhodujú v tom, že CNG efektívne rieši emisie v doprave. Nechýbajú ani varovné závery autorov štúdie Švédskeho inštitútu pre životné prostredie o spotrebe energie a produkcii skleníkových plynov počas životného cyklu lítium-iónových batérií pre elektromobily.

5

Ťažiskom októbrového vydania Slovgasu je obhajoba zemného plynu ako ekologického, ekonomického a efektívneho paliva. Pod hlavné témy sa podpísala spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľov distribučného systému a prostredníctvom Slovenského plynárenského dispečingu zodpovedá nielen za operatívne riadenie distribučnej siete, ale zabezpečuje aj jej fyzické vyvažovanie. S tým dnes úzko súvisí aj spoľahlivá prevádzka informačných systémov, ktoré sú v neustálom vývoji.

6

Decembrové vydanie časopisu Slovgas sa nesie v znamení medzinárodnej prepravy zemného plynu. Slovensko je významným európskym prepravcom tohto média a prevádzkovateľ prepravnej sústavy spoločnosť Eustream má viacero projektov, ktorých cieľom je priniesť okrem vyššej bezpečnosti dodávok aj nové možnosti obchodovania so zemným plynom.