Archív časopisu Slovgas

Jediný slovenský odborný plynárenský časopis Slovgas vychádza ako dvojmesačník každý párny mesiac v roku. Na 40 stranách prináša články, rozhovory aj krátke informácie z oblasti stratégií a koncepcií, plynárenskej a energetickej legislatívy, novinky z oblasti technických a technologických postupov, riadiacich a informačných technológií, a sporadicky aj pohľad do histórie plynárenstva na Slovensku.

2019

2018

2017

2016

2015

2014