Trh s plynom

Už po štvrtýkrát zorganizoval Slovenský plynárenský a naftový zväz konferenciu o trhu s plynom. 25. a 26. apríla prišlo do Bratislavy vyše 100 účastníkov trhu zo Slovenska aj zahraničia. V 6 paneloch dostali priestor najväčší obchodníci, odberatelia, prevádzkovatelia prepravnej, distribučnej a skladovacej infraštruktúry, ako aj podnikatelia v oblasti netradičných plynných palív.

Až štyroch zahraničných hostí mal panel, ktorý sa venoval rozvinutým trhom s plynom. Zľava: moderátor Ján Klepáč, SPNZ, Petr Průcha, Innogy Energie ČR, Andy Williamson, OMV Gas Marketing&Trading, Vladimír Štěpán, ENAS a Gottfried Steiner, CEGH

V mene IGU vystúpil na konferencii špeciálny hosť, Jay Copan, senior manažér Americkej plynárenskej asociácie, ktorá predsedá v triéniu 2015 – 2018

Štúdiu o možnostiach virtualizácie slovenského veľkoobchodného trhu s plynom predstavil zástupca spoločnosti EY Blahoslav Němeček