10. ročník odborného podujatia v Žiline

6. a 7. júna 2018 sa v Žiline v priestoroch hotela Holiday Inn uskutočnil jubilejný 10. ročník kolokvia „Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov - plyn, ropa“. Podujatia sa zúčastnilo 122 účastníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka. Program kolokvia bol rozdelený do piatich pracovných blokov odborne zameraných na nové trendy v opravách a údržbe plynárenských a ropných potrubí, ich monitorovanie a zisťovanie technického stavu neinšpektovateľných potrubí. Zaujali aj prednášky zástupcov nemeckých firiem o vývoji a výrobe nových plastových potrubí na báze polyamidov, ktoré sú zatiaľ schopné distribuovať plyn iba pri nižších tlakoch. Rozsiahla diskusia bola aj k novým technickým pravidlám plyn, a to k pasívnej protikoróznej ochrane, ale najmä k umiestňovaniu stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a zásobníkov. K zdarnému priebehu podujatia prispela aj reklamná podpora akciovej spoločnosti TRANSPETROL Bratislava a obohatením boli aj vystavené exponáty partnerských spoločností kolokvia.