Aktuality

Sledujeme nielen dianie a podujatia, ktoré sú na Slovensku. V rámci dobrej spolupráce SPNZ s partnerskými inštitúciami krajín Vyšehradskej štvorky sa aktívne zúčastňujeme aj na akciách v týchto susedných štátoch.

Najlepší autori Slovgasu 2017/2018

Cena prof. Nemessányiho za rok 2018

Jesenná konferencia SPNZ 2018

10. ročník odborného podujatia v Žiline

Najlepšie diplomové práce

Najlepší autori Slovgasu za rok 2016/2017

CNG a LNG v doprave

Jesenná konferencia SPNZ

Trh s plynom

Ekologický autobus na CNG v Bratislave

Ekológia 2018