Aktuálne číslo časopisu Slovgas

Koncom minulého roka predstavila Európska komisia dlhodobú stratégiu pre prosperujúcu, konkurencieschopnú a uhlíkovo neutrálnu ekonomiku EÚ do roku 2050 s názvom „Čistá planéta pre všetkých“. Hľadanie odpovede na otázku: Čo prináša nová dlhodobá stratégia EÚ pre redukciu skleníkových plynov, a čo to bude znamenať pre plynárenstvo, je jednou z tém prvého tohtoročného čísla Slovgasu. Dočítate sa v ňom však aj ďalšie zaujímavosti o trendoch prepravy zemného plynu, ale aj výsledky testov ťahačov na LNG pohon. Prinášame tiež netradičný pohľad na podzemné zásobníky zemného plynu a vývoj služieb, ktoré poskytujú svojím zákazníkom.

SLOVGAS je jediný slovenský odborný plynárenský časopis

Vydavateľom časopisu Slovgas je Slovenský plynárenský a naftový zväz, ktorý združuje viac ako 50 kolektívnych a vyše 160 individuálnych členov. Pôvodne bol Slovgas koncipovaný ako technicko-odborný časopis. Postupne sa však na základe požiadaviek odberateľov sformoval do dnešnej podoby. Okrem technicko-odborných článkov ponúka v súčasnosti aj strategicko-analytické materiály a rozhovory s domácimi i zahraničnými osobnosťami z oblasti plynárenstva a energetiky. Priestor dostávajú aj články od zahraničných autorov a aktuálne informácie o dianí v energetike a plynárenstve nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Rada SPNZ každoročne vyhodnocuje aj najlepších autorov článkov v kategórii technicko-odborných a strategicko-analytických. Slávnostne vyhlásenie je spojené s finančnou odmenou.

Redakčná rada:

• Ing. Martin Hollý - predseda • Ing. Ján Klepáč, MGBM • Ing. Andrea Danková • Mgr. Henrich Krejčí • prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. • Ing. Marek Paál • Ing. Milan Sedláček, PhD. • Mgr. Martina Štecová • doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.

Redakcia:

Editorka: Ľudmila Buláková
+421 905 815 855
ludmila.bulakova@gmail.com