Aktuálne číslo časopisu Slovgas

Letné číslo Slovgasu a už tradične venuje spoločnosti NAFTA a.s., ktorá je najväčším prevádzkovateľom zásobníkov zemného plynu na Slovensku a patrí k najvýznamnejším aj v rámci Európy. Do jej portfólia však patrí aj prieskum a ťažba uhľovodíkov, ktoré majú už 105-ročnú históriu. A práve dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti využíva NAFTA aj pri prieniku na zahraničné trhy. Júnová Svetová plynárenská konferencia vo Washingtone zanechala v jej účastníkoch silné dojmy. Slovenské plynárenstvo písala na tomto podujatí opäť úspešný príbeh. Atmosféru svetového stretnutia približujú jeho priami účastníci aj aktéri zo Slovenska.

SLOVGAS je jediný slovenský odborný plynárenský časopis

Vydavateľom časopisu Slovgas je Slovenský plynárenský a naftový zväz, ktorý združuje viac ako 50 kolektívnych a vyše 160 individuálnych členov. Pôvodne bol Slovgas koncipovaný ako technicko-odborný časopis. Postupne sa však na základe požiadaviek odberateľov sformoval do dnešnej podoby. Okrem technicko-odborných článkov ponúka v súčasnosti aj strategicko-analytické materiály a rozhovory s domácimi i zahraničnými osobnosťami z oblasti plynárenstva a energetiky. Priestor dostávajú aj články od zahraničných autorov a aktuálne informácie o dianí v energetike a plynárenstve nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Rada SPNZ každoročne vyhodnocuje aj najlepších autorov článkov v kategórii technicko-odborných a strategicko-analytických. Slávnostne vyhlásenie je spojené s finančnou odmenou.

Redakčná rada:

• Ing. Martin Hollý - predseda • Ing. Ján Klepáč, MGBM • Ing. Andrea Danková • Mgr. Henrich Krejčí • prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. • Ing. Marek Paál • Ing. Milan Sedláček, PhD. • Mgr. Martina Štecová • doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.

Redakcia:

Editorka: Ľudmila Buláková
+421 905 815 855
ludmila.bulakova@gmail.com